Pomembno zgodovinsko vlogo so odigrale Braslovce (308 preb.). Idilicna trska naselbina (1457) se je razvila na recni terasi med Dobrovljami in Savinjo. V 12. stoletju so ozemlje pridobil zovneski, kasneje bolj znani kot Celjski knezi, ki so si v blizini zgradili grad zovnek. O vlogi braslovske naselbine v preteklosti govori tudi nastanek zupnije, ki se je ze zelo zgodaj, prvic se omenja 1140, locila od sempetrske prazupnije.


Braslovče - Braslovce


Spodnja Savinjska dolina - Savinja Valley

 


Braslovce (pop.: 308) plazed an important historical role in this region's development. This somewhat idyllic market borough grew along a river terrace between the Dobrovlje Plateau and Savinja. In the 12th century the area was acquired bz the Zovnek feudal lords, later become the powerful Counts of Cilli (Celje), who built their family home, Zovnek Castle some 3 km to the southwest of the village. Braslovce's erstwhile importance is further confirmed bz the earlz establishment of its parish; first mentioned in 1140 it was created from part of Zalec seminal parish.Zgodilo se je v zadnjih dveh desetletjih preteklega stoletja, ko je v Spodnji Savinjski dolini rz in psenico zamenjala majhna in nebogljena rastlina, ki je spomladi zacela lezti iz brazd rahlo zorane njive, opirajoca se ze od vsega zacetka na vec metrov visoke, gladke hmeljevke, kasneje "ostrenfana" in vsa zelena ter polna lepih listov je hitro rastoca kmalu dosegla zgornji konec droga in v drugi polovici avgusta dozorela.Torej, ce se v poletnem casu peljes iz Celja proti zalcu in si pogledas pokrajino okoli Polzele, Petrovc, Prebolda, Braslovc, Vranskega, sempetra in ostalih micnih krajev, tedaj se lahko prepricas, da je tod prava domovina hmelja. Vozis se med sadnimi vrtovi, toda ti vrtovi niso prav nic podobni drugim nasim vrtovom, ki jih krasijo in lepsajo le nizke, pritlikave rastline in cvetlice.

Prvi pridelovalec hmelja V Spodnji Savinjski dolini je bil lastnik zalske pivovarne in montanist Franc zuza ze sredi 19. stoletja, vendar zateski (ceski) hmelj tu ni uspeval. Podobno usodo so dozivela tudi hmeljisca ostalih hmeljarjev. Vec uspeha je imel Josip Bliger, oskrbnik Grascine Novo Celje, ki je leta 1876 prinesel sadike württenberskega hmelja Janezu Hausenbichlerju in Jozetu ziganu. Temelji savinjskega hmeljarstva so bili s tem polozeni in samo dve desetletji kasneje so se hmeljisca razsirila po vsej dolini. Za to ima veliko zaslugo tudi leta 1880 v zalcu ustanovljeno Juznostajersko hmeljarsko drustvo.

V Sloveniji je danas nekaj vec kot 2400 ha hmeljisc, vecina teh, skoraj tri cetrtine jih je v Spodnji Savinjski dolini. Novo vzgojene vrste savinjskega hmelja iz druzine super styria pod deklaracijo aurora, apolon, atlas in ahil dajejo vecji hektarski donos, hkrati pa vsebujejo vecjo vsebnost alfa kislin. Danes savinjski hmeljarji predelujejo najvec savinjskega goldinga in aurore, manj pa ostalih vrst. V primerjavi s svetom pridelajo pri nas 2,8% svetovnih povrsin kar 3,3% svetovne proizvodnje hmelja.

V svetu je slovenski hmelj poznan kot "stajerski hmelj" in je zelo cenjen, njegovo kakovost pa dokazuje tudi vrhunska kakovost slovenskih pivovarn, ki varijo piva iz savinjskega hmelja.

Hmeljarstvo je povzdignilo kmetijstvo in ostalo gospodarstvo Spodnje Savinjske doline na stopnjo, ki je mocno spremenila standard njenega prebivalstva. Urejene domacije, trdnejsa posest in spodobna infrastruktura, vse to je sad prizadevnega in vztrajnega dela savinjskega kmeta, hmeljarja.


During the last two decades of the 19th century, rye and wheat production across the broad plain which forms the central tract of the Savinja Valley, became supplemented and eventually supplanted by the cultivation of hops (humulus lupulus). Each spring this seemingly small and somewhat frail plant creeps up from the loosely ploughed furrows and into a trellis network supported by smooth poles. The plant's progress is rapid indeed, reaching the upper end of poles - a height in excess of six meters - by August, the mont when the plant is in full bloom and teady to harvest. Any journey across the plain in summer will convince one that is true hop country. To pass among the great gardens of these gianst is an experience indeed, one which is most unlike any other.

Hop-growing first came to tje central tract of the Savinja Valley during the mid-19th century, when the mineralogist and mining engineer Franc Zuza, who also ovned the Zalec brewery, introduced a Czech variety of hops into the district. Ther cultivation, however, did not prove successful, and smilar destinies awaited the hopyards and gardens of other local pioneeringgrowers. Josip Bilger, administrator of the Novo Celje Mansion near Zalec, was more successful. In 1876 he introduced the Wártenberg variety to Janez Hausenbichler and Joza Zigan, and thus the foundation stone of the Savinja Valley hop industry was established. Within a mere two decades hopyards had spread right across the Lower Savinja Valley, and much of the merit for this also goes to the Southern Styria Hop Association, which was established in Zalec in 1880.

Today Slovene hopyards cover more than 2.400 hectares, the majority, almost threequarters in fact, lie within the Savinja Valley. Slovene hops - universaliy known as "Styrian Hops" elsewhere in the world are highly esteemed, and their quality is also vindicated bay the calibre of Slovene beer brewed, of course, using hops from the Savinja Valley.

The new super-varieties of Styrian hop such Aurora, Apollo, Atlas and Achilles whish are cultivated hereabouts - give better yields per hectare and contain an increased amount of alpha acids. Today, however, the Savinja Valley hop-growers mostly cultivate Savinja Golding and Aurora-varieties, whils Slovene hopyards represent 2,8% of world acreage and yield some 3,3% of total global production.

Hop-growing transformed the fortunes of farming in this part of the Savinja Valley, and with that the whole local economy. Well maintained houses, a general affluence and a modern well developed infrastructure, are all the fruit of the industrious and diligent Savinja Valley hop-growers.


 

 

 

  About Golding | Golding Stars | Golding Litters | Golding News | Gallery | Guestbook | Links | About Breed | Contact