Opis pasme, povzet po Standardu FCI
Standard of the F.C.I.

Standard of the Honk-Kong Kennel Club
Standard of the A.K.C
Illustrated Standard

--------------------------------------------------------------------------------

POVZETO PO STANDARDU FCI
ŠAR PEJ
Standard FCI številka 309
Izvor: Kitajska
Pokroviteljstvo: FCI
DATUM OBJAVE ORIGINALNEGA VELJAVNEGA STANDARDA: 14. 04. 1999

UPORABA: lov in cuvaj

KLASIFIKACIJA FCI: Skupina 2: pinci in šnavcerji, molosi in švicarski planinski in ovcarski psi

Sekcija 2.1: molosi mastinskega tipa brez delovnih preizkušenj

KRATEK ZGODOVINSKI POVZETEK:

Ta kitajska pasma je obstajala že stoletja v provincah ob obalah južnega kitajskega morja.
Najverjetneje izvira iz mesta Dialak v provinci Kwun Tung.

SPLOŠNI VIDEZ:

Aktiven, kompakten, kratkega trupa in kvadraticne postave, srednje velik pes. Gube po
celu in plecih, majhni uhlji in povodnemu konju podobna glava, ki mu daje znacilen videz.

POMEMBNI PROPORCI:

Višina (od plec do tal) šar peja je približno enaka dolžini telesa (od tocke ramen do tocke
zadnjice), še posebno pri psu. Dolžina od nosu do stopa (celno kolence) je približno enaka dolžini od stopa do zadnjega dela lobanje.

VEDENJE/ZNACAJ:

Miren, neodvisen, zvest, vdan svoji družini.

GLAVA: Precej vecja v razmerju do telesa. Gube na celu in licih se nadaljujejo v ohlapno kožo pod
vratom.

LOBANJSKI DEL GLAVE:

Celo: ravno, široko.

Stop: zmeren.

OBRAZNI DEL GLAVE:

Smrcek: velik in širok, zaželena je crna barva, vendar so dovoljene barve, ki ustrezajo splošni
barvi kožuha. Nosnice so široko odprte.

Gobec je znacilna posebnost pasme. Širok od zacetka do vrha smrcka brez ožanja proti koncu. Ustne in vrh gobca so mesnate. Izboklina na koncu smrcka je dovoljena.

Ustne: modro obarvan jezik in notranjost ustne votline. Roza pikcast jezik je dopusten.
Popolnoma roza jezik je zelo nezaželen. Pri samoobarvanih psih je jezik svetlo vijolicast.

Celjust/zobovje: celjusti so mocne s popolnim škarjastim ugrizom, zgornji zobje prekrivajo
spodnje in so v tesnem stiku. Spodnja ustna ne sme biti prekomerno mesnata, saj s tem onemogoca pravilen ugriz.

Oci: temne, mandljeve oblike z mrkim izrazom. Svetlejša barva dopustna pri samoobarvanih
psih. Dlaka, gube ali koža okoli oci ne smejo ovirati funkcije zrkla ali veke.
Vsakršno draženje zrkla, veznice ali vek je zelo nezaželeno. Brez entropije.

Uhlji: zelo majhni, precej debeli, enakostranicne trikotne oblike, na vrhu rahlo zaokroženi
in nastavljeni visoko na celu. Pokoncna ušesa zelo nezaželena.

VRAT

Srednje dolg, dobro nastavljen na ramena. Ohlapna koža pod vratom ne sme biti prekomerna.

TRUP

Kožne gube na telesu pri zrelih psih zelo nezaželene, izjemoma na ramenih in korenu repa, kjer je gubanje zmerno.

Hrbtna linija: rahlo pade za rameni, zatem se rahlo dvigne v ledvenem delu.

Hrbet: kratek, mocan

Ledja: kratka, široka, rahlo obokana.

Križec: precej raven.

Prsni koš: širok in globok, sega do komolcev.

Spodnja linija se rahlo dvigne pod ledji.

REP

Debel in okrogel v korenu, proti koncu se oži. Nasajen je zelo visoko, tipicna znacilnost pasme.
Lahko je nošen visoko in upognjen, lahko je zavit, lahko pa je upognjen na katerokoli stran hrbta. Manjkajoc ali nepopoln rep je zelo nezaželen.

OKONCINE

PREDNJE NOGE: ravne, zmerno dolge z mocnim okostjem. Koža na prednjih nogah je brez gub.

Ramena: mišicasta, dobro nastavljena in nagnjena.

Šapa: rahlo strma, mocna in upogljiva.

ZADNJE NOGE: mišicaste, mocne, zmerno okotene, pravokotne s tlemi in gledano od zadaj vzporedne. Gube na zgornjem in spodnjem predelu stegen, zadnji strani šap in odebeljena koža okoli skocnega sklepa so nezaželene.

Skocni sklep: petnica kratka

STOPALA: zmerne velikosti, kompaktna, sklenjena. Prsti dobro clenkasti.

Zadnje noge so brez slednikov.

HOJA/GIBANJE:

Zaželena je hoja v drncu. Hoja je svobodna, uravnotežena, aktivna z dolgim sprednjim in mocnim
zadnjim korakom. Stopala težijo k zbliževanju proti sredini, ko se poveca hitrost. Okorna hoja nezaželena.

DLAKA: znacilna posebnost pasme: kratka, trda in šcetinasta. Je ravna in štrleca, obicajno
priležena na udih. Brez podlanke. Kožuh lahko variira v dolžini od 1 cm do 2,5 cm. Nikoli triman.

BARVA: vse homogene barve so dovoljene, razen bele. Rep in zadnji del stegen sta pogosto svetlejša. Temnejši odtenki vzdolž hrbta in na ušesih so dopustni.

VELIKOST:
Plecna višina: 44-51 cm (17,5-20 incev)

NAPAKE:
Vsako odstopanje od naštetih znacilnosti se obravnava kot napaka in mora biti obravnavano v
sorazmerju s stopnjo odstopanja.

RESNE NAPAKE:

 • odstopanje od škarjastega ugriza (kot zacasen ukrep je dopusten zelo blag podgriz);
 • konicast gobec;
 • pikcast jezik (izjema roza opikan jezik);
 • veliki uhlji;
 • nizko nastavljen rep;
 • dlaka, daljša od 2,5 cm

IZKLJUCUJOCE NAPAKE:

 • plošcat sprednji del glave z velikim podgrizom, predgrizom;
 • povsem roza jezik;
 • navznoter zavihana spodnja ustnica, ki ovira pravilen ugriz;
 • okrogle izbuljene oci;
 • entropija, ektropija;
 • kožne gube ali dlaka, ki ovira normalno delovanje ocesa;
 • pokoncni uhlji;
 • manjkajoc ali nepopoln rep;
 • prekomerna nagubanost po telesu (razen po ramenih in korenu repa);
 • neenotna barva (albino, progasta, lisasta, pikasta, crno-rjava, sedlast vzorec)

OPOMBA:
Samci morajo imeti obe popolnoma normalni modi spušceni v mošnji.
Vsako umetno fizicno spreminjanje šar peja (posebej vek in ustnic) ga izloca iz tekmovanja.

--------------------------------------------------------------------------------

Standard of the F.C.I.
SHAR PEI
FCI - Standard Nr. 309
ORIGIN: China
Patronage; F.C.I.
DATE OF PUBLICACIÓN OF THE VALID ORIGINAL STANDARD: 14. 04. '99.

UTILIZATION: Hunting and watchdog
FCI'S CLASIFICATION: Group 2 :(Pinscher and Schnauzer)
Type molossian and Swiss Mountain-and Cattledogs
Section 2.1: Molossian Masstif type Without working Trial

BRIEF HISTORICAL SUMMARY
This Chinese breed has existed for hundreds of years in the provinces bordering the South China Sea. The town of Dialak in the province of Kwun Tung is probably the place of origin.

GENERAL APPEARANCE: Active, compact, short coupled and squarely built dog of medium size. Wrinkles over skull and withers, small ears and «hippopotamus» muzzle impart to the Shar Pei a unique look. Dogs larger and more powerful that bitches.

IMPORTANT PROPORTIONS: The height of the Shar Pei from withers to ground is approximately equal to the to length of the body, from point of shoulder to point of buttock especially in males. The length from nose to stop is approximately equal to the length from stop to occiput.

BEHAVIOR - TEMPERAMENT: Calm, independent, loyal, affectionate to his family

HEAD Rather large in proportion to body. Wrinkles on forehead and cheeks continuing to form dewlap

CRANIAL REGIÓN
Skull: Flat, broad.
Stop: Moderate.

FACIAL REGION:
Nose: Large and wide, preferably black, but any colour conforming to general coat colour permissible. Wide opened nostrils.
Muzzle: A distinctive feature of the breed. Broad from root to tip of nose with no suggestion of tapering, Lips and top of muzzle well padded. Bulge at the base of the nose permissible. Mouth: Tongue, roof of mouth, gums and flews, bluish black is preferred. Pink spotted tongue permissible. Solid pink tongue highly undesirable. In dilute coloured dogs the tongue is solid lavender.
Jaws / Teeth: Jaws strong with a perfect scissors bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws. Padding of lower lip should not be so excessive as interfere with the bite.
Eyes: Dark, almond-sharped with a scowling expression. Lighter colour permissible in dilute -coloured dogs. Function of eyeball or lid in no way disturbed by surrounding skin, folds or hair. Any sign of irritation of eyeball, conjunctiva or eyelids highly undesirable. Free from entropion.
Ears: Very small, rather thick, equilaterally triangular in shape, slightly rounded at lip and set high on the skull with tips pointing towards eyes, set well forward over eyes wide apart and close to skull. Pricked ears highly undesirable.

NECK: Medium length, strong set well on shoulders, The loose skin under the neck should not be excessive.

BODY:
Folds of skin on body in mature dogs highly undesirable, except on withers and base of tail, which show moderate wrinkling.
Topline: Dips slightly behind wither then it rises slightly over loin.
Back: Short, strong Loin: Short, broad, slightly arched
Croup: Rather flat
Chest: Broad and deep, brisket reaching the elbow Underline: Rises slightly under the loin.

TAIL Thick and round at the root. Tapering to a fine point. The tail is set very high, a characteristic feature of the breed. May be carried high and curved, carried in right curl or curved over or to either side of the back. Lack of or incomplete tail highly undesirable

LIMBS:
FOREQUARTERS: Forelegs, straight, moderate length, good bone. The skin on forelegs shows no wrinkle.
Shoulders: Muscular, well laid and sloping.
Metacarpus (Pastern): Slightly sloping strong and flexible.


HINDQUARTERS:
Muscular, strong moderately angulated, perpendicular to the ground and parallel to each other when viewed from the read. Wrinkles on upper thighs lower thighs, rear pasterns as well as the thickening of the skin on backs undesirable.
Hocks: Well set down.

GAIT / MOVEMENT:
The preferred gait is trot. The gait is free, balanced, active with good forward and strong drive from the hindquarters. The feet tend to converge to a centerline when the speed increases. Stilted gait undesirable.

COAT HAIR:
A distinctive feature of breed: short, harsh and bristly. The coat is straight and offstanding on the body, but generally flatter on the limbs. No undercoat. The coat may vary in length from 1 cm. To 2,5 cm. Never trimmed.

COLOUR:
All solid colours acceptable except white. Tail and rear part of thighs frequently of a lighter colour. Darker shading down the back on the ears permissible.

SIZE
Height: 44 - 51 cm at withers (17,5 - 20 in)

FAULTS:
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

SERIOUS FAULTS:

 • Deviation from scissors bite (as a transitory measure a very slightly undershot mouth is permissible).
 • Snippy muzzle
 • Spotted tongue (except pink spotted tongue)
 • Large ears
 • Low set tail
 • Coat longer than 2,5 cm.

ELIMINATING FAULTS

 • Flat foreface with badly undershot bite, overshot bite
 • Solid pink tongue
 • Lower lip rolled in, interfering with the bite
 • Round bulging eye,
 • Entropion, ectropion
 • Skin folds or hair disturbing the normal function of the eye.
 • Pricked ears
 • Absence of tail, stumpy tail
 • Heavy folds of skin on body (except withers and base of tail) and limbs
 • Not a solid colour (albino, brindle, patches, spots, black, and tan, saddled pattern)

NOTE:
Male animals, should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum

REMARK
Any artificial physical alteration to the Shar-Pei (in particular lips and eyelines) eliminates the dog from competition


--------------------------------------------------------------------------------

Standard of the Hong-Kong Kennel Club

This description is attributed to Matgo Law, Hong Kong, B.C.C, 1973. It is recognized by the Hong Kong. It is published in the Chinese Shar-Pei Stud book Registry, consolodated supplemental material, volumes 1-2-3, 1976- 1982.

GENERAL APPEARANCE

An active, compact short-coupled dog who stands firm on the ground with the stature of a warrior.

HEAD AND SKULL

Skull flat and broad, rather large in proportion with the rest of the body. Profuse and fine wrinkles appear on the forehad and cheek and continue to form the heavy dewlaps. The muzzle is moderately long and broad from the eyes to the point of the nose without any sugggestion of tapering but rather in the mouth shape of a hippopotamus.

NOSE

Black, large and wide, occasionally there are cream-colered dogs with light-colored nose and a light-fawn dog with a self colored nose, but a black nose is preferable.

EYES

Dark, small, almond-shaped and sunken (a light color is found in cream and fawn-colored dogs). The sunken small eyes are advantageous in dog fighting to reduce injuries to the eyes.

MOUTH

Teeth strong and level, giving a scissor bite. The canine teeth are somewhat curved, which increases the difficulty of freeing the grip. Tongue is bluish black. Flews and roof of mouth black. Gums preferabley black.

EARS

Small, thick, equilateral and triangular in shape and slightly rounded at the tip, set well over the eyes and wide apart. In contrast to the Chow, the ears should set tightly to the skull and be as small as possible. This minimizes his opponent's chances of getting a good grip on his ears. Some of these dogs have ears so small they are about the size of a thumb nail.

NECK

Strong, full, set well on the shoulders with heavy folding skin and abundant dewlaps.

FOREQUARTERS

Shoulders muscular and sloping. Forelegs straight with moderate length and good bones.

BODY

Chest broad and deep, back short; the lowest part of the back-line is just behind the withers and rises to the loin. It is similar to the Bulldog but not as sunken as the latter. As with the wrinkles and dewlaps, there is a lot of skin folding on the body. this abundance of loose skin allows the dog to turn and attack when gripped by his opponent.

HINDQUARTERS

Hindlegs muscular and strong, hocks slightly bent and well let down, giving length and strength from loin to hock.

FEET

Moderate in size, compact and firmly set, toes well split up with high knuckles, giving a firm stand.

TAIL

Thick and round at the base and evenly tapering to a fine point. There are three ways of carrying the tail; most desirable is the type set on top and and curled tightly over to one side. Some are curled so tightly they are in the shape of a small ringlet, the size of a large China coin. The second type is curled in a loose ring. The third is carried high in a curve, not touching the back. This allows a dog to wiggle in a happier and more eager fashion. No matter what, the tail should be set high on the loin, showing the anus. The demand for a curling tight tail is obvious--in fights the tail between the legs is a sign of defeat.

COLOR

Whole colors such as black, fawn, light fawn and cream, frequently shaded; for example, the underpart of tail and back of thighs of a lighter color. These shadings should not be in patches or parti-colored.

WEIGHT AND SIZE

Around 18 and 20 inches at the withers, weighing 40 to 50 lbs. As in most breeds, the dog is heavier than the bitch and more squarely built.

FAULTS

Spotted tongue; tail carried horizontally or covering the anus; a flat, long shining coat; tapering muzzles like a fox.

 

 

  About Golding | Golding Stars | Golding Litters | Golding News | Gallery | Guestbook | Links | About Breed | Contact