V psarni GOLDING zivita moja starsa Lovro in Mirjana. Od tam prihajam tudi jaz, Dejan. Prvega psa sem dobil v drugem letniku srednje sole, to je bila psica pasme basset hound, Bella. Dozivela je spostljivih 13 let in tri mesece, preden se je poslovila od nas. Imela je eno leglo petih mladickov. V nasi hisi je zivela se ena ziva legenda, in sicer angleski buldog PEPE, za katerega so pravili, da je braslovska legenda. Pepe je bil nedvomno med najbolj priljubljenimi buldogi v SLO.

Za ime psarne smo izbrali krajevno obelezje. Golding je ena najkakovostnejsih sort hmelja, ki uspeva v Savinjski dolini. Zelimo si le, da bi bili nasi sar peji lepi, zdravi in najboljsi; tako kot hmelj iz Savinjske doline.

Prvega sar peja smo kupili leta 1992 iz prvega legla v Sloveniji pri druzini Kolenc Pavlin iz Ljubljane. Istega leta smo kupili tudi psicko iste pasme in sicer v psarni HUNGARIAN SEA KENNEL, pri gospodu Borsodi Istvanu. To je bila psicka CH. HUNGARIAN SEA BETTI. Betti je postala lepa razstavna psicka. Postala je Ch. Int, Ch. A, Ch. CRO, Ch. SLO. V letu 2000 je postala tudi svetovna in evropska veteranska prvakinja. Njeni potomci so zelo lepi in zdravi. Zelo smo hvalezni gospodu Borsodiju, da nam je prodal tako cudovito psicko. Brez nje nasa vzreja ne bi bila tako uspesna.

Glavna odlika nase psarne je lastna vzreja. Nasa vzreja se odlikuje z zdravimi, pasemsko pravilnimi psi.

Z nami je zivel tudi najvecji ponos nase psarne in nase vzreje, EU. CH. 99, SVETOVNI PRVAK 2000, MULTI CH. BUZZ JR. GOLDING. Poleg njega je med nami bival se en velik sampion, USA CH., EU. CH. 2000 Margem's The Joker - BUCK, iz ene najboljsih ameriskih psarn, Margem Hills.


Golding house


Pepe                                                       Dejan & Bella

Vsa ta leta smo si v psarni Golding prizadevali nauciti se cimvec o tej cudoviti pasmi, nikoli nam ni bilo zal casa in denarja za parjenje naših psick z najboljsimi moznimi plemenjaki. Iz legla v leglo, iz leta v leto iz nase psarne odhajajo v svet cudoviti predstavniki svoje pasme. Sledili smo svoji viziji od samega zacetka in to je prineslo uspehe.

Sadovi nasega dela so tu, svetovni prvak, devet  evropskih prvakov, dva svetovna podprvaka, svetovna in evropska veteranska prvakinja,dve evropski mladinski prvakinji… Psi iz nase vzreje in v lasti nase psarne so zakljucili cez 200 prvastev, vec kot 20 mednarodnih prvastev, imeli smo najuspesnejsega  razstavnega psa Slovenije vseh pasem ... Se bi lahko nastevali.

V 27 drzavah sveta so doma GOLDING shar peiji, vecina v domovih vzrediteljev. Vsi so tipicni predstavniki svoje pasme s prepoznavnim Golding videzom.

Goldinge lahko srecate na vseh velikih razstavah po svetu, vkljucujoc
dve  najvecji specialni razstavi za sar peje, tako imenovani Nationals, ki ju vsako leto organizira ameriski sar pej klub. Tudi tam smo ze zabelezili odlicen dosezek, nasa Ch. Golding Joan Baez je leta 2000 zmagala v svojem razredu in se v zgodovino vpisala kot prva slovenska sar pejka, zmagovalka nacionalke v USA. Leta 2008 je na Nacionalki nastopil tudi Golding Once Again, ki je v lasti psarne GingerPeis iz Spanije. V svojem razredu 12-18 mesecev je med 21 samci zasedel drugo mesto. Pred One-om je Ch Golding Yum Yum postala prva slovenska sar pejka, ki je osvojila sampionat Amerike. One bo tako drugi Golding , ki bo postal sampion Amerike.

Cas hitro mineva, tako je zivljenje naneslo, da sem se po nekaj letih ponovno vrnil v Ljubljano, kjer sem tudi zasnoval druzino. Za pse je tako ostalo bolj malo casa. Za pse, vzrejo in razstave sedaj skrbita moja starsa Lovro in Mirjana.
Jaz jim pomagam, kolikor mi to dopusca cas.

Kljub dejstvu, da starsa ne hodita vec toliko po razstavah, psi iz nase vzreje se vedno dosegajo vidne rezultate na razstavah sirom po svetu. Hvala vsem, ki ste vsa ta leta zaupali v nase delo in nam se vedno stojite ob strani.  Ponosni smo na vse vas in srecni, da ste z nami.

Pri nas cudoviti svet kitajske legende sega do modrine neba in nazaj. Prepricajte se tudi vi, zakaj "NI VSAK SHAR PEI - GOLDING SHAR PEI".

Na voljo smo vsem ljubiteljem pasme na telefonski stevilki :
+386 (0) 3 7000 720 ali elektronski posti : golding@siol.net

 


GOLDING Kennel is  residence of my parents Lovro and Mirjana. That is where I come from, too. I got my first dog, female basset hound named Bella, during my 2nd year of High School. Bella lived to be respectable 13 years and 3 months old before she left us. She had one litter of five puppies. Another legend lived in our house, that was english bulldog PEPE, who was called The local legend. Pepe was without a doubt one of the most popular bulldogs in Slovenia.

We chose to name our kennel after a local feature. Golding is one of the best sorts of hop that grows in Savinjska dolina (Valley). We only hope for our shar pei to be beautiful, healthy and the best; just like our hop from Savinjska dolina.

We bought our first shar pei in 1992 from the first slovenian litter, raised by family Kolenc Pavlin in Ljubljana. That same year we bought a female of same breed from HUNGARIAN SEA KENNEL, mr. Borsodi Istvan. That was CH. HUNGARIAN SEA BETTI. Betti became a beautiful show bitch. She became Ch. Int, Ch. A, Ch. CRO, Ch. SLO. In year 2000 she also became world and european veteran champion. Her descendants are very beautiful and healthy. We are ever so thankful to mr. Borsodi for selling such a great female to us. Without her our breeding would not be so successful.

Main strenght of our kennel is our own breeding. Our breeding gives healthy, correct dogs.

Our biggest pride was EU. CH. 99, world champion 2000, MULTI CH. BUZZ JR. GOLDING. Beside him another great champion,USA CH., EU. CH. 2000 Margem's The Joker – BUCK from a well known american kennel called Margem Hills, resided with us.

All these years Golding kennel has strived to learn as much as possible about this wonderful breed. We have never thought twice to spend time and money on breeding our females with best studs possible. From one litter to another, from year to year, great representatives of the breed come from our kennel and join their owners throughout the world. We have followed our vision from the very beginning and that has brought us success.

Fruits of our labour are here, one world champion, nine european champions, two world vice champions, world and european veteran champion, two european young champions… Dogs from our breed and our kennel have finished over 20 international championships, we had the most successful show dog of all breeds in Slovenia…And more.

GOLDING shar pei live in 27 different countries, mostly with breeders. All of them are typical breed representatives with distinguishable Golding look.

Goldings can be found in all major shows throughout the world, including american special shows called Nationals, which is yearly organized by American shar pei club. Our Ch. Golding Joan Baez won her class there in 2000 and became the first slovenian shar pei to win USA Nationals. In 2008  Golding Once Again, owned by GingerPeis kennel from Spain, came 2nd in his class (12- 18 months), competing with 21 other males. Before One  
Ch Golding Yum Yum became first slovenian shar pei to close american championship.  One is to be the second Golding to become american champion.  

Time goes by rapidly and so it happened I returned to Ljubljana and started my own family. There is not much time left for the dogs. My parents Lovro and Mirjana  take care of dogs, breeding and shows now. I help them according to my available time.

Despite the fact that my parents do not exhibit as much any more, dogs from our breeding are still gaining notable results in shows all over the world. Thank you all who have trusted our work all these years and still stand by us. We are proud of all of you and glad to have you with us.

With us the wonderful world of chinese legend goes to blueness of sky and back. Convince yourself why ''NOT EVERY SHAR PEI IS- A GOLDING SHAR PEI''.

Breed lovers feel free to contact us:
+386 (0) 3 7000 720 or email : golding@siol.net

 

 

  About Golding | Golding Stars | Golding Litters | Golding News | Gallery | Guestbook | Links | About Breed | Contact